> ABOUT BULL > News >
14 Novembre – Asco choisit le supercalculateur bullx de Bull

Le département d’ingénierie d’Asco Industries utilise un supercalculateur bullx. Pour Bull, il s’agit de la troisième référence HPC dans l’industrie aéronautique belge, après Sonaca et Ceanero.

 Asco, société belge spécialisée depuis près de soixante ans dans la fabrication de pièces et de matériaux pour l’industrie aéronautique choisit un supercalculateur bullx pour réaliser ses simulations.

Pour ses projets commerciaux et de R&D destinés à l’industrie aéronautique, le bureau d’étude d’Asco doit effectuer des calculs extrêmement complexes. Depuis quelques années, cette puissance de calcul n’était plus suffisante. “Certains calculs prenaient plus de 20 heures,” rappelle Marc Mineur, Group Leader Stress Engineering chez Asco. “La configuration existante ne permettait pas non plus de lancer des calculs à distance, par exemple depuis le site d’un partenaire ou d’un client.”

 La plateforme bullx de Bull a été choisie par Asco pour sa performance et son efficacité.

“Nous voulions une puissance de calcul suffisante, mais pas surdimensionnée pour autant. A cet égard, la modularité de bullx constitue un atout indéniable», ajoute-t-il. Asco a également été fort impressionné par la connaissance sectorielle de Bull –Sonaca et Cenaero, deux entreprises Belges du secteur aéronautique ont, elles aussi, choisi des solutions Bull.

L’installation et la maintenance de bullx sont prises en charge par Serviware, la filiale de Bull spécialisée dans les solutions HPC.

Une part importante des calculs s’effectue désormais trois fois plus vite qu’avant. Asco a pu également réaliser des simulations que l’ancienne machine ne permettait pas de faire (par exemple, déterminer l’impact d’une collision avec un oiseau sur une des pièces de l’avion) . 

 « Nous sommes ravis de la confiance d’Asco pour notre supercalculateur bullx. Cela témoigne de la pertinence de notre offre pour le secteur aéronautique dont les besoins en puissance de calcul sont exponentiels », se félicite Saskia Van Uffelen, CEO de Bull Belgique.

 La configuration bullx est actuellement pourvue de 4 CPU (avec 12 GB de RAM et 2 disques externes de 300 GB) pour la gestion des calculs, plus  16 CPU (avec 48 GB de RAM, 256 GB d’espace de stockage SSD et 5 disques SSD scratch supplémentaires de 256 GB chacun)  pour l’exécution des calculs.  L’ensemble tourne sous RedHat Linux.

 « Pour l’instant, nous disposons d’une puissance de calcul suffisante, mais nous pourrons facilement l’augmenter si nous étoffons notre équipe d’ingénierie », conclut Marc Mineur.

14 november – Asco kiest voor bullx supercomputer van Bull

Sinds het voorjaar maakt de engineeringafdeling van Asco Industries gebruik van een bullx supercomputer. Voor Bull betekent dit na Sonaca en Cenaero al de derde HPC-referentie in de Belgische luchtvaartindustrie.

De Belgische onderneming Asco specialiseert zich al bijna zestig jaar in de productie van onderdelen en materialen voor de luchtvaartindustrie. Kiest een bullx supercomputer voor het uitvoeren van zijn simulaties.

Voor zijn onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe materialen die gebruikt kunnen worden in de luchtvaartindustrie moet het studiebureau van Asco vaak bijzonder complexe berekeningen uitvoeren. Een deel van deze berekeningen worden uitgevoerd op krachtige werkstations en een cluster, maar de laatste jaren kwamen die rekenkracht te kort. “Sommige berekeningen namen meer dan 20 uur in beslag,” zegt Marc Mineur, Group Leader Stress Engineering bij Asco. “De bestaande constructie liet ook niet toe dat vanop afstand berekeningen werden gelanceerd, bij voorbeeld vanaf de site van een partner of klant.”

Asco koos het bullx-platform voor zijn prestaties en efficiëntie. “Een van de voordelen van de bullx-oplossing is het gemak waarmee extra rekenkracht kan worden toegevoegd wanneer dat in de toekomst nodig blijkt,” benadrukt Marc Mineur. Asco werkte nauw met Bull samen om de oplossing te verfijnen. “We wilden voldoende rekenkracht hebben, maar ook niet overdimensioneren. De modulariteit van bullx is daar onmiskenbaar een troef,” voegt hij toe. Asco was ook bijzonder onder de indruk van de sectorkennis van Bull. Sonaca en Cenaero, twee Belgische bedrijven uit de luchtvaartsector, kozen eerder al voor oplossingen van Bull. “Dat Sonaca en Cenaero dezelfde software als Asco gebruiken, zorgde voor vertrouwen bij ons,” legt Marc Mineur uit.  

De installatie en het onderhoud van de bullx is in handen van Serviware, het Bull-dochterbedrijf dat gespecialiseerd is in High Performance Computing.

De resultaten zijn voor Asco al meteen duidelijk. Een groot deel van de berekeningen gebeuren nu drie keer sneller dan vroeger. Asco kan nu ook zaken simuleren waar het vroeger niet de rekenkracht voor had, bv. de impact van een vogel op een vliegtuigonderdeel bepalen.

“We zijn verheugd met het vertrouwen van Asco in onze bullx supercomputer. Dit toont de relevantie van ons aanbod voor de luchtvaartindustrie waarin de nood aan rekenkracht exponentieel toeneemt,” zegt Saskia Van Uffelen, CEO van Bull België.

De bullx beschikt nu over 4 CPUs (met 12 GB RAM en twee externe schijven van 300 GB) voor het beheer van de rekenopdrachten, plus nog eens 16 CPUs (met 48 GB RAM, 256 GB SSD-opslag en nog vijf extra SSD scratch-schrijven van elk 256 GB) voor de berekeningen zelf. Het geheel draait onder RedHat Linux. “Voorlopig hebben we daarmee voldoende rekenkracht. Maar mocht ons engineering team uitbreiden, kunnen we makkelijk extra rekenkracht aanschaffen,” besluit Marc Mineur

Voor Bull Belux betekent Asco een nieuwe belangrijke HPC-referentie in de Belgische luchtvaartsector, na eerdere successen bij Cenaero en Sonaca.

7 december – Nieuwe producten en nieuwe onderscheidingen voor Bull op SuperComputing 11

Bull greep de jaarlijkse Supercomputing conferentie in de Verenigde Staten aan om een aantal nieuwe high performance computing producten aan te kondigen. Uitstekende posities in de nieuwe Top 500 lijst en de onderscheiding door de lezers van het gespecialiseerde HPCwire bewezen opnieuw de vooraanstaande positie van Bull in de markt van supercomputers.

Tijdens SuperComputing 2011 (Seattle, 12-18 november) lanceerde Bull twee nieuwe telgen in zijn familie van high performance computing producten. De bullx B700 DLC supercomputers mikken op grootschalige datacenters. Hun kracht (tot meerdere Petaflops) kan leiden tot belangrijke doorbraken in onderzoek. Met de bullxB700 DLC introduceert Bull meteen de vernieuwende ‘direct liquid cooling’ technologie. Door gebruik te maken van water op kamertemperatuur voor de koeling kan een energieprestatie bereikt worden die 40 procent beter is dan traditionele datacenters. Deze nieuwe watergekoelde systemen zijn even makkelijk te onderhouden en bovendien een stuk stiller dan luchtgekoelde systemen. Het koelmechanisme is gebaseerd op technologie die in de luchtvaartindustrie ontwikkeld werd en laat toe componenten te verwijderen of toe te voegen zonder het systeem stil te leggen.

De bullx B700 DLC serie zal gebruik maken van de toekomstige Intel Xeon E5 familie van processoren (codenaam Sandy Bridge). De eerste bullx B700 DLC systemen zullen in het tweede kwartaal van 2012 geleverd worden.

De bullx B510 blade computers vormen de nieuwe generatie van ultradense Petascale computers en zijn ontworpen voor systemen met slechts enkele processorkernen tot krachtige supercomputers die zorgen voor Petaflops prestaties. De bullx B510 wordt nu al gebruikt in twee Petascale systemen: de CURIE supercomputer die in het Franse TGCC (Très Grand SCentre de Calcul) staat en de Helios supercomputer in het Japanse Rokkasho. De bullx 510 is twee keer zo krachtig als zijn voorgangers en is bijzonder energie-efficiënt. De nieuwe bullx B510 blades kunnen naadloos ingepast worden in de bestaande bullx blade racks en beschermen zo de eerder gedane investeringen.

“De nieuwe generatie van bullx blades bewijzen de expertise van Bull op het vlak van high performance computing,” zegt Pascal Barbalosi, Vice President Extreme Computing bij Bull. “Ze illustreren niet alleen de kracht van onze innovatie die ook onze klanten innovatiever en competitiever maakt, ze zorgen er tevens voor dat Bull op het vlak van high performance computing wereldwijd respect geniet, en als nummer één in Europa wordt beschouwd.”

Onderscheidingen

Tijdens SuperComputing 11 viel Bull opnieuw in de prijzen. De lezers van het gespecialiseerde online magazine HPCwire riepen de Tera100 die Bull installeerde bij het Franse CEA (Commissariat a l’Energie Atomique) uit tot ‘TOP supercomputing achievement’ van het jaar. Bull wordt hiermee voor de vierde keer op rij bekroond door HPCwire. In 2008 en 2010 werd Bull opgenomen in de lijst van ‘Top 5 Vendors to watch’, in 2009 – het jaar van zijn lancering – werd bullx uitgeroepen tot ’s werelds beste supercomputer technologie.

De Tera100 stond trouwens ook opnieuw vooraan in de TOP 500 die tijdens SuperComputing 2011 bekend gemaakt werd. Voor de tweede keer op rij stond de Tera100 op de eerste plaats voor Europa. Wereldwijd haalde de Tera100 de 9de plaats. Alles samen klasseerde Bull zeven van zijn supercomputers bij de 100 krachtigste computers ter wereld. In de Green 500 van Supercomputing bekleedt Bull zowel de nummer 1 als de nummer 2 positie.

Ook in de Benelux behaalde Bull de laatste tijd een aantal successen met zijn supercomputers. In de afgelopen 12 maanden kozen zowel Sonaca en Cenaero als het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut voor de bullx-technologie van Bull.

7 Décembre — Nouveaux produits et nouvelles distinctions pour Bull à SuperComputing 11

Bull a profité de la conférence annuelle Supercomputing aux Etats-Unis pour annoncer plusieurs nouveaux produits HPC (high performance computing). Leur remarquable position dans le nouveau Top 500 et les prix attribués par les lecteurs de la revue spécialisée HPCwire attestent la position prépondérante de Bull sur le marché des supercalculateurs.

Durant la conférence SuperComputing 2011 (Seattle, 12-18 novembre), Bull a lancé deux nouveaux modèles dans sa famille de produits HPC. Les supercalculateurs bullx B700 DLC sont destinés aux grands centres de calcul. Leur puissance (multi pétaflopique) permet de réaliser des avancées majeures dans la recherche. Avec le bullxB700 DLC, Bull inaugure une technologie révolutionnaire, celle du « refroidissement liquide direct ». Permettant d’utiliser de l’eau tiède pour le refroidissement, elle améliore la performance énergétique d’environ 40% par rapport aux data centers traditionnels – tout en conservant la même facilité de maintenance que des serveurs refroidis par air et en offrant un niveau de bruit nettement inférieur.

Ce mécanisme de refroidissement repose sur une technologie développée dans l’aéronautique et permet d’ajouter ou de retirer des composants sans arrêter le système.

Le bullx B700 DLC sera équipé de la nouvelle famille de processeurs Intel Xeon E5 (nom de code Sandy Bridge). Les premiers exemplaires bullx B700 DLC seront livrés dans le courant du 2ème trimestre 2012.

Les lames de calcul bullx B510 constituent la nouvelle génération d’ordinateurs pétaflopiques ultradenses, destinés à des systèmes allant de quelques nœuds de calcul jusqu’aux supercalculateurs multi-pétaflopiques. Les bullx B510 sont déjà au cœur de deux systèmes pétaflopiques, le supercalculateur CURIE installé au centre TGCC (Très Grand Centre de Calcul) en France et le supercalculateur Helios installé à Rokkasho au Japon.

Le bullx 510 est deux fois plus puissant que ses prédécesseurs et sa consommation énergétique est particulièrement efficace. Les nouvelles lames bullx B510 peuvent être installées en toute transparence dans les châssis à lames bullx existants, ce qui contribue à pérenniser les investissements antérieurs.

Pour Pascal Barbolosi, Vice Président Extreme Computing de Bull : « La nouvelle génération de lames de calcul bullx atteste toute l’expertise de Bull dans les systèmes de grande puissance. Non seulement elle démontre notre capacité à innover pour aider nos clients à relever les défis de l’innovation et de la compétitivité, mais elle contribue également à faire de Bull un acteur reconnu de la communauté HPC mondiale, le premier en Europe ».

Distinctions
Bull a une fois de plus été mis à l’honneur durant la conférence SuperComputing 11. Les lecteurs de la revue spécialisée HPCwire ont en effet élu le Tera100 installé par Bull au Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA, France) ‘TOP supercomputing achievement’ de l’année. C’est la quatrième fois consécutive que Bull est primé par HPCwire. En 2010 et en 2008, Bull figurait sur la liste des ‘Top 5 Vendors to watch ’, et dès l’année de son lancement (2009) bullx avait été élu meilleur supercalculateur au monde.

L’on retrouve une nouvelle fois le Tera100 dans le TOP 500 dévoilé à l’occasion de SuperComputing 2011. Il y occupe la 1ère place en Europe pour la 2e année consécutive et la 9ème place au niveau mondial. Au total, ce sont pas moins de sept supercalculateurs Bull qui figurent parmi les 100 ordinateurs les plus puissants au monde.

Enfin, Bull occupe également les deux premières places en Europe au classement Green 500 de Supercomputing.
Au Benelux également, Bull a remporté récemment plusieurs succès avec ses supercalculateurs. Durant ces 12 derniers mois, Sonaca, Cenaero et le Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut ont tous opté pour la technologie bullx de Bull.

14 septembre – Cenaero double ses capacités de calcul intensif grâce à mobull

Cenaero a fait le choix du centre informatique mobile à très haute densité mobull, de Bull, pour répondre à des besoins exponentiels en capacité de calcul. Avec ce superordinateur installé dans un container, le centre de recherche wallon va atteindre les 40 teraflops et rester ainsi le plus grand centre de calcul scientifique en Belgique .

En tant que centre de recherche spécialisé dans le développement de méthodes et outils de simulation numérique principalement pour le secteur aéronautique, Cenaero se doit d’investir régulièrement dans des ressources et infrastructures de calcul de plus en plus puissantes. Ses clients et partenaires, notamment des constructeurs de motorisations d’avion, ont en effet besoin de solutions de simulation de plus en plus performantes pour rester à la pointe du progrès.

Très rapidement après sa création en 2002, Cenaero s’est doté d’un superordinateur, dont elle a régulièrement étendu la puissance de calcul, en collaboration avec l’entreprise spécialisée Serviware (désormais filiale de Bull). Cela a valu au centre de recherche de Gosselies (Charleroi) d’être classé à maintes reprises dans le TOP 500 mondial des superordinateurs et de devenir ainsi l’un des acteurs majeurs du calcul intensif ou high performance computing (HPC) en Belgique.

Cenearo va largement conforter ce statut de leader du HPC en Belgique puisque l’entreprise est occupée à migrer vers une nouvelle solution de calcul haute performance qui va carrément doubler sa puissance de calcul, passant d’environ 20 teraflops actuellement à 40 teraflops. A titre de comparaison, un PC standard offre aujourd’hui environ 10 gigaflops (ou 10 000 000 000 d’opérations à la seconde). La puissance du nouveau superordinateur de Cenaero sera donc 4000 fois supérieure à celle d’un PC.  “Si nous ne suivons pas la loi de Moore (doublement de la puissance de calcul tous les 18 mois), nous risquons de rater des opportunités. Les ingénieurs ont besoin d’une puissance de calcul sans cesse supérieure. Le véritable enjeu pour Cenaero et ses partenaires est de permettre également aux chercheurs de développer des systèmes et des logiciels de simulation qui sont compatibles avec les plus gros calculateurs du monde (dits “Tier 0″), à plusieurs dizaines de milliers de processeurs,” explique Serge Bogaerts, head of IT & QA Support Group de Cenaero.

Flexibilité et performances énergétiques

C’est Serviware qui est sortie gagnante de la procédure d’appel d’offre, avec de l’équipement Bull. Le contrat, d’une valeur proche de 2 millions d’euros et cofinancé par le fonds européen FEDER et la Région wallonne, porte sur l’installation d’un superordinateur Bull d’environ 3300 cœurs, constitué de nœuds de calcul bullx B500 équipé de processeurs Intel ® Xeon ®.  Ce superordinateur est hébergé dans un centre de données mobile mobull, à savoir un container de 14 mètres de long qui peut accueillir jusque 15 armoires de serveurs.

“Ce type de solutions en containers est à présent technologiquement mature. mobull présentait en outre un double avantage. Le premier concerne la consommation énergétique. mobull a été conçu dès le départ dans une optique d’efficacité énergétique maximale. Les capacités de calcul sont plus denses encore que dans une salle de serveurs classique. Et le système de réfrigération opère au plus près des sources de chaleur.  A capacité de calcul équivalente, la consommation en watts par flop diminue sensiblement. Cette efficacité énergétique nous permet d’augmenter notre capacité de calcul alors que notre budget de consommation énergétique reste inchangé,” souligne Serge Bogaerts.

L’autre avantage est la flexibilité de cette solution “prête à l’emploi”, qui ne nécessite pas de suréquiper une salle. “La flexibilité à l’intérieur du container est supérieure à celle de solutions concurrentes. L’approche est très modulable. Il est aisé d’ajouter des armoires de serveurs. Cette extensibilité était un important critère de sélection.”

Cenaero a prévu six mois pour finaliser la migration vers ce nouveau supercalculateur, qui lui permettra de servir un peu plus grand nombre de bureaux d’études et de sociétés d’ingénierie locales, ainsi que de répondre à de nouveaux projets de conception toujours plus exigeants.

A propos de Cenaero

CENAERO (Pôle d’excellence en recherche aéronautique) est un centre de recherche appliquée qui se consacre au développement de technologies de simulation pour l’industrie aéronautique principalement, mais aussi pour les secteurs de l’énergie, du transport ou du biomédical.  CENAERO est une organisation privée, fondée en 2002 et financée en partie par la Région Wallonne et par des fonds structurels européens FEDER et FSE. Sa mission consiste à favoriser l’innovation au bénéfice des entreprises wallonnes de pointe en concentrant ses efforts sur le développement de la prochaine génération de logiciels de simulation multidisciplinaire.

14 september – Cenaero verdubbelt zijn sterke rekencapaciteiten dankzij mobull

Cenaero koos voor mobull, het mobiele computercentrum van Bull met een zeer grote densiteit, om tegemoet te komen aan zijn exponentiële behoeften aan rekencapaciteit. Met deze supercomputer, die is ondergebracht in een container, zal het Waalse onderzoekscentrum 40 teraflops bereiken en op die manier het grootste centrum voor wetenschappelijk rekenwerk in België blijven.

Als onderzoekscentrum, gespecialiseerd in de ontwikkeling van methodes en tools voor digitale simulatie die voornamelijk zijn bestemd voor de ruimtevaartsector, is Cenaero verplicht om regelmatig te investeren in steeds krachtigere rekenmiddelen en -infrastructuren. Zijn klanten en partners, met name fabrikanten van vliegtuigmotoren, hebben inderdaad steeds betere simulatie-oplossingen nodig om het ritme van de vooruitgang te kunnen aanhouden.

Erg snel na zijn oprichting in 2002 ging Cenaero zich uitrusten met een supercomputer, waarvan de rekencapaciteit regelmatig werd opgevoerd in samenwerking met de gespecialiseerde onderneming Serviware (inmiddels een filiaal van Bull). Op die manier wist het onderzoekscentrum van Gosselies (Charleroi) zich herhaaldelijk in de mondiale TOP 500 van de supercomputers te plaatsen. Zo werd het centrum één van de grootste spelers in intensief rekenwerk of high performance computing (HPC) in België.

Cenaero zal die leidinggevende status op het vlak van HPC in België nog ruimschoots versterken want de onderneming is bezig met de migratie naar een nieuwe, geavanceerde rekenoplossing die haar rekencapaciteit ronduit gaat verdubbelen, met name van ongeveer 20 teraflops momenteel naar 40 teraflops. Ter vergelijking : een gewone pc biedt vandaag ongeveer 10 gigaflops (of 10 000 000 000 verrichtingen per seconde). Het vermogen van de nieuwe supercomputer van Cenaero zal dus 4000 keer groter zijn dan dat van een pc.  “Als we de wet van Moore niet volgen (een verdubbeling van het rekenvermogen om de 18 maanden), lopen we het risico naast opportuniteiten te grijpen. Ingenieurs hebben nood aan een rekencapaciteit die onophoudelijk toeneemt. De echte uitdaging voor Cenaero en zijn partners bestaat erin onze onderzoekers de mogelijkheid te bieden om simulatiesystemen en –programma’s te ontwikkelen die compatibel zijn met de grootste rekenmachines ter wereld (de zogenaamde “Tier 0″) met vele tienduizenden processors,” verklaart Serge Bogaerts, hehoofd IT & QA Support Group bij Cenaero.

Flexibiliteit en energieprestaties

Serviware kwam als winnaar uit de aanbestedingsprocedure met apparatuur van Bull. Het contract ter waarde van bijna 2 miljoen euro en mede gefinancierd door het Europese FEDER-fonds en het Waalse Gewest, heeft betrekking op de installatie van een Bull-supercomputer met ongeveer 3300 cores, bestaande uit bullx B500-nodes voor rekenwerk, uitgerust met Intel® Xeon®-processors. Deze supercomputer is ondergebracht in een mobiel mobull-datacenter, met name een container van 14 meter lang die plaats kan bieden aan 15 serverkasten.

“Dit type van oplossingen in containers is momenteel technologisch gezien helemaal af. mobull biedt bovendien een dubbel voordeel. Het eerste heeft te maken met het energieverbruik. mobull werd van bij de aanvang ontworpen met het oog op een maximale energie-efficiëntie. De rekencapaciteiten kennen een nog grotere densiteit dan in een klassieke serverzaal. En het koelsysteem functioneert zo dicht mogelijk bij de warmtebronnen.  Voor dezelfde rekencapaciteit gaat het verbruik in watt per flop aanzienlijk omlaag. Deze energiezuinigheid stelt ons in staat om onze rekencapaciteit op te voeren terwijl ons energiebudget ongewijzigd blijft,” onderstreept Serge Bogaerts.

Een ander voordeel is de flexibiliteit van deze “gebruiksklare” oplossing, die vermijdt dat men een zaal overmatig moet gaan uitrusten. “De flexibiliteit binnenin de container is groter dan die van concurrerende oplossingen. De benadering is erg aanpasbaar. Men kan makkelijk serverkasten toevoegen. Deze uitbreidbaarheid vormde een belangrijk keuzecriterium.”

Cenaero heeft zes maanden uitgetrokken voor de afwerking van de migratie naar deze nieuwe supercomputer, die het centrum de kans zal bieden om een groter aantal studiebureaus en lokale engineeringbedrijven te bedienen. Tevens zal Cenaero kunnen voldoen aan de steeds grotere eisen van nieuwe ontwerpprojecten.

Over Cenaero

CENAERO (center of excellence in ruimtevaartonderzoek) is een centrum voor toegepaste research dat zich wijdt aan de ontwikkeling van simulatietechnologieën, hoofdzakelijk voor de ruimtevaartsector, maar ook voor de energie-, de transport- en de biomedische sector.  CENAERO is een privéorganisatie, opgericht in 2002 en deels gefinancierd door het Waalse Gewest en door de structurele Europese fondsen FEDER en FSE. Haar opdracht bestaat erin innovatie te bevorderen ten bate van geavanceerde Waalse ondernemingen. Ze richt daartoe haar inspanningen op de ontwikkeling van de volgende generatie van multidisciplinaire simulatieprogramma’s.

21 juin 2011 – Sonaca prend son envol dans le high performance computing (HPC) avec Bull

L’entreprise de construction aérospatiale SONACA fait appel à des supercalculateurs bullx de Bull pour ses calculs de dimensionnement de structures aéronautiques et spatiales. La société de services Bull est plus que jamais le partenaire informatique stratégique de l’entreprise high-tech de Gosselies

L’aéronautique est un domaine de prédilection pour l’utilisation de solutions de ‘high performance computing’ (HPC), à savoir des supercalculateurs (matériels et logiciels) dont la puissance permet d’effectuer des calculs et des simulations particulièrement exigeants. En tant qu’acteur industriel mondial en aéronautique spécialisé dans la conception, la fabrication et la certification d’ensembles structuraux de haute complexité, SONACA a récemment acquis une solution HPC de Bull qui lui permet d’effectuer tous les calculs nécessaires à la validation théorique de l’ensemble des pièces de structure. Le constructeur simule ainsi le comportement de structures aérospatiales de haute technologie, comme par exemple des bords d’attaque d’ailes d’avion, et permet d’identifier, de corriger les points faibles éventuels de ces structures et permet de calculer leur résistance aux impacts d’oiseaux notamment.

Nous faisons confiance à Bull pour la livraison et le déploiement d’une solution HPC. Le système bullx a été développé en ‘open source’ et est optimisé pour une plate-forme Linux tournant sur processeurs Intel. Nous avons ainsi pu augmenter nos capacités de calculs tout en migrant vers une solution plus évolutive, plus flexible, moins coûteuse et plus performante ,” explique Bernard Bury, CIO de SONACA.

Le domaine des supercalculateurs est un domaine clé dans la stratégie de Bull, ” explique Saskia Van Uffelen, CEO de Bull Belux. “Récemment, Bull a gagné plusieurs contrats dans le high performance computing. Le secteur du HPC reconnait Bull de plus en plus comme un acteur important dans ce marché. Bull est d’ailleurs parmi les rares constructeurs au monde avec 3 supercalculateurs dépassant le ‘Petaflops’ installés ou en cours d’installation. Bull est très bien représenté dans le TOP 500 des supercalculateurs qui est publié tout les six mois.”

Flexibilité

Avec ce projet qui touche au cœur du métier industriel de SONACA, Bull est plus que jamais un  prestataire informatique important du constructeur aéronautique belge.  “Au fur et à mesure d’une collaboration entamée au début des années 2000, Bull a pu démontrer qu’il était un intégrateur à valeur ajoutée, qui offre des solutions adaptées à notre infrastructure et à nos besoins et sait faire preuve de la flexibilité nécessaire. Un réel partenariat s’est établi au fil du temps,” fait remarquer Bernard Bury.

En effet, Bull s’est avéré être un partenaire majeur dans la refonte des systèmes d’informations de SONACA, participant ainsi à un double objectif d’amélioration des coûts de l’informatique et d’optimisation de la plateforme technique. Bull a notamment effectué la migration et a participé à la standardisation sur une seule plate-forme UNIX (AIX d’IBM) de toute son informatique de gestion, y compris la plate-forme de stockage supportant notamment les applications SAP. Dans un autre registre, Bull a également participé au remplacement de l’infrastructure informatique utilisée pour les applications PLM (Product LifeCycle Management) et la CAO, comprenant des serveurs AIX et du stockage.

L’intégrateur est également actif sur le terrain applicatif. Bull a par exemple implémenté chez SONACA un ‘serveur d’application web’ open source (basé sur JBoss), “qui répondait aux fonctionnalités à couvrir  et  à nos exigences d’économies .” Bernard Bury met en avant également un projet, en cours de déploiement, visant à remplacer une solution de gestion documentaire bien connue du marché par la suite eXo-platform,  une solution d’entreprise content management complète, développé en ‘open source’ mais bénéficiant des garanties de support et de maintenance offertes par  Bull. “Cette même solution ouverte offre un module, de type ‘réseau social’, que SONACA a décidé de tester afin de  stimuler partout dans le monde les interactions entre ses  ingénieurs”.

A propos de SONACA

SONACA, entreprise de construction aérospatiale basée  à Gosselies (Belgique), est la maison-mère d’un groupe de sociétés situées au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis et récemment en Chine qui emploie environ 2000 personnes dans le monde. Ses principales activités sont le développement, la fabrication, l’assemblage et le test de structures aérospatiales et des systèmes associés. SONACA occupe une place de leader en ce qui concerne le design et la fabrication des bords d’attaque d’ailes pour les grands avions commerciaux, les jets régionaux et d’affaires des grands constructeurs que sont AIRBUS, EMBRAER et DASSAULT mais est active également dans d’importants programmes militaires et spatiaux.

Le département des systèmes d’informations de SONACA à Gosselies emploie une quarantaine de personnes.

21 juni 2011 – Sonaca neemt hoge vlucht dank zij high performance computing (HPC) oplossing van Bull

Luchtvaartconstructeur SONACA doet een beroep op de bullx supercomputers van Bull voor de berekening van de afmetingen van de structuren die het bouwt voor de luchtvaart en de ruimtevaart. Voor het bedrijf uit Gosselies bij Charleroi is Bull meer dan ooit de strategische IT-partner.

De luchtvaart is het domein bij uitstek voor het gebruik van ‘high performance computing’ (HPC) oplossingen. Deze supercomputeroplossingen combineren hardware en software die krachtig genoeg is om bijzonder veeleisende simulaties en berekeningen uit te voeren. Als gespecialiseerde toeleverancier van bijzonder complexe structuren voor de luchtvaartindustrie in de hele wereld schafte SONACA onlangs een HPC-oplossing van Bull aan. Deze laat het bedrijf toe alle berekeningen te maken die nodig zijn voor de theoretische toetsing van alle onderdelen van de structuren die het ontwerpt, bouwt en certificeert. De constructeur simuleert op die manier het gedrag van hoogtechnologische structuren zoals bijvoorbeeld de vleugelpanelen van vliegtuigen. Tegelijk kunnen de eventuele zwakke punten van deze structuren geïdentificeerd en verbeterd worden. Meer specifiek kan bijvoorbeeld ook nagegaan worden wat de weerstand van deze structuren is tegen de inslag van vogels.

“Voor de levering en installatie van een HPC-oplossing vertrouwen we op Bull. Het bullx-systeem is als ‘open source’ ontwikkeld en geoptimaliseerd voor een Linux-platform op basis van Intel-processoren. Zo konden we onze rekencapaciteit verhogen terwijl we ook migreerden naar een oplossing die flexibiliteit en aanpassingsvermogen combineert met een lage prijs en grootse prestaties,” zegt Bernard Bury, Chief Information Officer van SONACA. “Supercomputers zijn een van de sleuteldomeinen binnen de strategie van Bull,” zegt Saskia Van Uffelen, CEO van Bull Belux. “De laatste tijd heeft Bull aardig wat contracten voor high performance computing in de wacht gesleept. De HPC-sector erkent Bull als een van de belangrijke spelers in deze markt. Bull is de eerste HPC-leverancier ter wereld die op één jaar tijd drie ‘Petaflops’-supercomputers verkocht. Bull is bijzonder goed vertegenwoordigd in de TOP 500 van supercomputers die om de zes maanden gepubliceerd wordt.”

Flexibiliteit

Met dit project, dat inspeelt op de kerncompetenties van SONACA, positioneert Bull zich eens te meer als strategische IT-leverancier bij de Belgische luchtvaartconstructeur. “Al sinds we begin deze eeuw onze samenwerking startten, heeft Bull zichzelf bewezen als integrator met toegevoegde waarde. Bull biedt oplossingen die aangepast zijn aan onze infrastructuur en onze behoeften. Het bedrijf toont zich ook bijzonder flexibel. Onze samenwerking is in de loop der jaren een echt partnership geworden,” merkt Bernard Bury op.

Bull was een van de belangrijkste partners bij de vernieuwing van de informatiesystemen bij SONACA. Het bedrijf werkte op die manier mee om het dubbele doel van een verbetering van het technische platform en het optimaliseren van de informaticakosten te realiseren. Bull zorgde met name voor de migratie naar en standaardisatie op één enkel UNIX-platform (AIX van IBM) voor de hele administratieve gegevensverwerking, met begrip van de opslag die onder meer SAP ondersteunt. Ook op andere vlakken hielp Bull, bijvoorbeeld bij de vervanging van de IT-infrastructuur die gebruikt wordt voor toepassingen zoals PLM (Product Lifecycle Management) en CAD (Computer Aided Design). Ook hier werden AIX-servers en opslag geleverd.

Bull is ook op het vlak van toepassingen actief bij SONACA. Zo implementeerde Bull bij SONACA een open source ‘web application server’ gebaseerd op JBoss, “die beantwoordde aan alle nodige functionaliteiten en aangepast was aan onze financiële eisen.” Bernard Bury wijst verder op een project dat momenteel loopt en waarbij een bekend documentbeheersysteem vervangen wordt door het eXo-platform, een volledige ‘enterprise content management’-oplossing die in open source ontwikkeld is en die door Bull onderhouden en ondersteund wordt. “Deze open oplossing biedt onder meer ook een ‘sociaal netwerk’-module die SONACA momenteel test om de interactie tussen zijn ingenieurs in de hele wereld te stimuleren.”

Over SONACA

SONACA is een bedrijf dat actief is in de luchtvaart en de ruimtevaart. Het bedrijf is gevestigd in Gosselies (België) en is de moedermaatschappij van een groep ondernemingen die gevestigd zijn in Brazilië, Canada, de Verenigde Staten en sinds kort ook China. Het bedrijf stelt wereldwijd ongeveer 2.000 mensen te werk. De belangrijkste activiteiten zijn de ontwikkeling, de productie, de assemblage en het testen van structuren en subsystemen voor de luchtvaart en de ruimtevaart. SONACA wordt erkend als toonaangevende ontwerper en producent van panelen voor de vleugels van de grote commerciële vliegtuigen, regionale jets en zakenvliegtuigen van constructeurs als AIRBUS, EMBRAER en DASSAULT. Het bedrijf is ook actief binnen belangrijk militaire projecten en ruimtevaartprojecten.

15 Novembre 2010 – Nouveaux contrats pour Bull dans l’informatique à haute performance

Le groupe informatique français Bull vient d’élargir sa clientèle dans le domaine de l’informatique extrême. Ces derniers mois, Bull a enregistré plusieurs commandes de superordinateurs bullx. Bull se porte bien sûr aussi candidat pour l’obtention de contrats qui seront prochainement attribués par des universités flamandes et wallonnes.

En septembre, Bull annonçait la livraison d’un superordinateur au centre de recherche français Genci (Grand équipement national de calcul intensif). Avec cette nouvelle acquisition, la France entend concrétiser son engagement dans le cadre du programme européen PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). Baptisé Curie, le superordinateur  du Genci offre une capacité maximale de 1,6 Pétaflop, ce qui en fait le superordinateur le plus puissant d’Europe et lui assure une place dans le Top 3 mondial. Le nouveau superordinateur sera fourni en deux temps : une première livraison est prévue fin de l’année et une seconde en octobre 2011. Il sera utilisé par des scientifiques de toute l’Europe dans le cadre du programme PRACE.

Un peu plus tôt,  Bull avait annoncé la livraison d’un troisième superordinateur à l’Atomic Weapons Establishment au Royaume-Uni. Baptisé Blackthorn, ce nouveau superordinateur est l’un des tout premiers au monde à utiliser les puces Intel dernier cri : les Xeon Westmere à 6 cœurs. Au total, Blackthorn compte 2160 processeurs de ce type répartis entre 1080 lames. Sa capacité de stockage atteint 750 TB et sa performance maximale 145 TéraFlops, ce qui en fait d’emblée l’une des plus puissantes plateformes au Royaume-Uni.  Blackthorn est affecté à la recherche scientifique et à la tenue à jour de l’arsenal britannique d’ogives nucléaires dissuasives.

L’an dernier, Bull lançait sa nouvelle plateforme bullx pour superordinateurs, une innovation élue ‘best server product/technology’ de l’année par le site web spécialisé HPCWire. Bullx a déjà enregistré plusieurs succès, notamment avec le Tera100, entré en service cet été au CEA (Commissariat français à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives), et dont la capacité de pointe atteint 1,25 Pétaflop.

“L’informatique extrême fait partie de l’offre de Bull,” rappelle Saskia Van Uffelen, CEO de Bull Belux. “Aujourd’hui, les solutions d’informatique extrême représentent déjà 15 pour cent de notre chiffre d’affaires et ce pourcentage ne fera qu’augmenter dans les prochaines années.”

Bull est aussi explicitement candidat à la livraison d’un superordinateur au Supercomputer Centrum flamand. “Pour les scientifiques flamands, il est essentiel de disposer d’une puissance de calcul suffisante pour pouvoir effectuer leurs recherches.  Un chercheur qui a à sa disposition le plus rapide des superordinateurs jouit d’une avance technologique de six à huit ans sur le chercheur le plus intelligent qui ne dispose que du numéro 500 dans la liste des supercalculateurs. La Flandre doit donc oser investir dans de puissants équipements. C’est la raison pour laquelle Bull soutient l’objectif poursuivi initialement par le gouvernement flamand à travers la Fondation Hercules  - un projet qui vise à acquérir un superordinateur susceptible de se classer dans le Top 100. Pour l’exécutif flamand, il est capital de choisir un “vrai” superordinateur, et pas simplement un puissant PC. Cela implique peut-être aussi la mise en place d’un nouveau business model articulé autour de l’informatique à haute performance dont les chercheurs pourraient profiter au maximum.” Pour atteindre cet objectif, il est essentiel d’impliquer non seulement les milieux académiques mais aussi les entreprises qui ont besoin d’une puissance de calcul phénoménale pour effectuer des simulations par exemple.

L’année prochaine, plusieurs projets d’informatique extrême démarreront dans les milieux universitaires wallons également. Ici aussi, Bull est bien décidé à remporter une part du marché.

Riche d’une expérience acquise lors de la réalisation de plusieurs projets d’informatique extrême à grande échelle, Bull Belgique est convaincu de pouvoir relever les défis liés à ces dossiers belges. “En Europe, aucune entreprise ne possède autant d’experts en superordinateurs que Bull,” précise Saskia Van Uffelen. “Bull compte plus de 500 spécialistes de l’informatique extrême pouvant être affectés à ces projets.”

15 november 2010 – Nieuwe successen in high performance computing voor Bull

De Franse IT-groep Bull heeft zijn klantenbestand voor extreme computing verder uitgebreid. De laatste maanden noteerde Bull diverse bestellingen voor zijn bullx supercomputers. Bull stelt zich ook nadrukkelijk kandidaat voor de contracten die binnenkort zowel bij Vlaamse als Waalse universiteiten toegekend worden.

In september werd bekend gemaakt dat Bull een supercomputer levert voor het Franse onderzoekscentrum Genci (Grand équipement national de calcul intensif). Met deze nieuwe supercomputer wil Frankrijk zijn engagement waarmaken binnen het Europese PRACE-programma (Partnership for Advanced Computing in Europe). Het gaat om een supercomputer  – codenaam Curie – met een piekvermogen van 1,6 Petaflop. Dat maakt deze supercomputer tot de meest krachtige supercomputer in Europa, en verzekert hem ook een plaats in de top 3 van de wereld. Deze nieuwe supercomputer wordt in twee fases opgeleverd, een eerste stuk nog voor het einde van het jaar, een tweede deel in oktober 2011. Deze supercomputer zal binnen het PRACE-programma gebruikt worden door wetenschappers uit heel Europa.

Eerder raakte ook al bekend dat Bull een derde supercomputer mag leveren aan het Atomic Weapons Establishment in het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe supercomputer kreeg de naam Blackthorn mee en is één van de eerste supercomputers ter wereld die gebruik maakt van de nieuwste Intel Xeon Westmere chips met zes ‘cores’. Alles samen telt de Blackthorn 2160 dergelijke processoren in 1080 blades, met 750 TB aan opslagcapaciteit. Het systeem kan een piekprestatie leveren van 145 TeraFlops, en wordt daarmee een van de krachtigste systemen in het Verenigd Koninkrijk.  De Blackthorn wordt ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en bij het in stand houden van de Britse arsenaal aan nucleaire afschrikkingsraketten.

Bull lanceerde vorig jaar zijn nieuwe bullx-platform voor supercomputers. De gespecialiseerde website HPCWire riep bullx vorig jaar uit tot ‘best server product/technology’. Het bullx-platform boekte al diverse successen, onder meer ook met de Tera100, die deze zomer in gebruik werd genomen bij het Franse CEA (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives), en die een piekprestatie levert van 1,25 PetaFlops.

“Extreme computing is een onderdeel van het aanbod van Bull,” zegt Saskia Van Uffelen, CEO Bull Belux. “Nu al is extreme computing goed voor 15 procent van de omzet van Bull, en de komende tijd zal dit aandeel alleen maar groeien.”

Bull stelt zich ook uitdrukkelijk kandidaat voor de levering van een supercomputer voor het Vlaamse Supercomputer Centrum. “Het is voor Vlaamse wetenschappers van bijzonder groot belang om over voldoende rekencapaciteit te beschikken voor hun onderzoeken.  Een onderzoeker die gebruik mag maken van de allersnelste supercomputers krijgt een technologievoorsprong van zes tot acht jaar ten opzichte van een nochtans even slimme onderzoeker die met de nummer 500 aan de slag moet. Vlaanderen moet dan ook durven investeren in krachtige apparatuur. Bull steunt dan ook de oorspronkelijke bedoeling van de Vlaamse regering met de Hercules Stichting, om een supercomputer aan te schaffen die een plaats zou krijgen in de Top 100. Het is belangrijk dat de Vlaamse regering een keuze maakt voor een echte supercomputer, niet gewoon voor een krachtige PC. Misschien betekent dat ook het opzetten van een nieuw business model rond high performance computing, maar dat zal de onderzoekers het meeste baat brengen.” Om deze doelstelling te bereiken is het dan ook noodzakelijk om naast de academici, ook de bedrijven te betrekken die nood hebben aan rekenkracht voor het uitvoeren van bijvoorbeeld simulaties.

Volgend jaar komen er ook bij een aantal Waalse universiteiten projecten rond extreme computing. Ook daar heeft Bull de ambitie zich in de debatten te mengen.

Op basis van de ervaring die Bull opdeed bij andere grootschalige extreme computing projecten, is Bull België er van overtuigd de uitdagingen rond deze Belgische dossiers aan te kunnen. “Geen enkel ander bedrijf heeft zoveel supercomputer experten in Europa als Bull,” zegt Saskia Van Uffelen. “Bull beschikt over meer dan 500 specialisten in extreme computing die voor dit project ingeschakeld kunnen worden.”

top

News